top of page

Klinik Psikolog Neslihan Çalışkan

 • Neslihan Çalışkan lisans eğitimini %100 burslu girdiği Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümünde onur öğrencisi olarak tamamladı.

 • Lisans eğitimi sırasında eş zamanlı olarak Özyeğin Üniversitesi İlişki Araştırmaları Laboratuvarında Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Kafesçioğlu tarafından yürütülen bir projede TÜBİTAK araştırma asistanı olarak çalıştı. Buna ek olarak Özyeğin Üniversitesi Çocuk Araştırmaları Laboratuvarı’nda Yrd. Doç. Dr. Deniz Tahiroğlu tarafından yürütülen bir projede gönüllü olarak Araştırma Asistanlığı yaptı. Aynı zamanda farklı alanları tanımak amacıyla Endüstriyel Psikoloji alanında Yrd. Doç. Dr. Justin Marcus’un projelerinde araştırma asistanlığı yaptı.

 • Lisans eğitimi sürecinde Hollanda'da bulunan Tilburg University'de 1 sömestr değişim öğrencisi olarak eğitim aldı. 

 • Lisans eğitiminin ardından Millî Eğitim Bakanlığının yabancı hükûmeti burslarından biri olan İtalyan Hükûmeti Bursunu Ankara’da yapılan bir mülakatla kazanarak gittiği İtalya’da Universita degli Studi di Bergamo’da Bireyler, Aileler ve Şirketler için Klinik Psikoloji yüksek lisans programını 110/110 Laude alarak yüksek onur derecesiyle tamamladı.

 • Bu süreçte RORSCHACH ve MPPI kişilik testlerinin uygulaması ve yorumlamasını University of Denver’de profesör olan Edward Hale Martin’den öğrendi.

 • Eş zamanlı olarak Erasmus+ Bursunu kazanarak İngiltere’de University of Northampton’da Prof. Jane Callaghan süpervizörlüğünde stajını tamamladı.

 • MEF Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak 3 sene boyunca öğrencilerin mülakat analizi yapmalarını sağlayacak teknikleri öğrettiği Kalitatif Psikoloji (Qualitative Psychology) dersini vermiştir. 

 • Emel Stroup’un Bilişsel Davranışçı Terapi, Gonca Soygüt'ün Şema Terapi ve Davranış Bilimleri Enstitüsünün EMDR 1. ve 2. Düzey Temel eğitimlerini ve süpervizyonlarını tamamladı. 

 • Türkiye'nin sayılı Uluslarası /ISST (International Society of Schema Therapy) onaylı İleri Düzey (Advanced Level) Şema terapistlerinden birisidir.

 • EuroPsy onaylı psikologtur. EuroPsy, Avrupa'da psikologlar için eğitim, yetkinlik ve yeterlilik standartlarını belirleyen bir mesleki niteliktir. Bu belge, psikoloji alanında çalışan profesyonellerin eğitimlerinin ve yeteneklerinin Avrupa çapında tanınmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

 • EMDR Yaklaşımında Avrupa Akreditasyonu için süpervizyonlarına devam etmektedir. 

 • Bu yaklaşımları kullanarak psikoterapi hizmeti vermektedir.

 • Halen eğitimler ve süpervizyonlar almaktadır

 • Şu anda Uzman/Klinik Psikolog ünvanıyla yetişkin ve ergenlere sadece online olarak bireysel terapi vermektedir. 

 • Koç Üniversitesi Yayınları'ndan çıkmış olan Kuramdan Pratiğe Duygu Düzenleme kitabının, Doç. Dr. Banu Çankaya ile birlikte 'Bilinçli Farkındalık ve Duygu Düzenleme' bölümünün ortak yazarıdır. 

 • Akademi ve araştırma alanında da çalışmaları devam etmektedir. 

WhatsApp Image 2020-07-20 at 15.32.10.jp
bottom of page